top of page

Sulebas

Sulebas vart bygd på Solund Verft, og levert til oss i 2014. Båten er moderne, effektiv og fleksibel, og har rettigheiter til å fiske både kvitfisk og pelagisk.

SULehav

Sulehav er den nyaste båten vår, og er levert av Thyborøn Skibs & Motor A/S tidleg i 2021. Båten er utstyrt med ny teknologi og nye løysingar som vil gjere fiskeriet meir effektivt.

bottom of page